1. Identitatea firmei și descrierea produselor/serviciilor

Societatea LAZAREV SN S.R.Lavând următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare 45276929, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J13 / 3883 / 2021, cu sediul în Mun Constanța, Aleea Garofitei Nr 2 Bl L81 Sc C Ap 49 este autorizată să distribuie orice materiale text, video sau audio ale autorului S.N. Lazarev pe întreg teritoriul României. Copierea, descărcarea sau distribuirea neautorizată a materialelor se pedepsește conform legislației în vigoare. LAZAREV SN S.R.L este autorizată  reprezinte în instanța drepturile și interesele autorului S.N. Lazarev pe teritoriul României prin avocații săi delegați.

2. Definiții

Vânzător: LAZAREV SN S.R.L, distributor oficial autorizat pentru distribuția, promovarea și vânzarea cu drepturi de autor a oricăror produse, sub formă de cărți, CD-uri, DVD-uri ale autorului de origine rusă Serghei Nikolaevici Lazarev.

Utilizator: orice persoană care vizitează site-ul lazarevsn.ro.

Client: orice persoană fizică sau juridică care efectuează o Comandă pe site-ul lazarevsn.ro sau orice altă pagină conexă și care este în proprietatea LAZAREV SN S.R.L.

Produse: orice produs sau serviciu menționat în Comandă efectuată de utilizator și care urmează  fielivrata de către Vânzător, Clientului.

Comandă: un document electronic realizat între Vânzător și Client prin care Clientul își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și  facă plata acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzătorprin care Vânzătorul este de acord  vândă și  livreze Produsele și Serviciile iar Clientul este de acord  achiziționeze primească și  facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoană de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid.

3. Conținut –drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul site-ului lazarevsn.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, este integral proprietatea LAZAREV SN S.R.L și a furnizorilor săi și este aparat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul LAZAREV SN S.R.L a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

4. Exonerarea de răspundere

LAZAREV SN S.R.L nu garantează  site-ul, serverele pe care este găzduitsau e-mailurile trimise de la lazarevsn.ro sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător nu conține erori, omisiuni, defecțiuniîntârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, lazarevsn.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau  urmare a utilizării informațiilor de pe site. LAZAREV SN S.R.L nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Informațiile incluse pe lazarevsn.ro au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credințădin surse pe care Vânzătorul le consideră de încredereÎn cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat  aducă acest fapt la cunoștință Vânzătorului la adresa [email protected], pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Lazarevsn.ro își rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site  urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezintă prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia  fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

Lazarevsn.ro, în calitate de organizator al campaniilor promoționale, nu își asumă răspunderea pentru pierderile sau deteriorarile voucherului campaniei, nu este responsabilă pentru voucherele falsificate sau deteriorate și își rezervă dreptul de a anula voucherul utilizat la achiziție ori de a scădea valoarea acestuia din valoarea de rambursat, în cazul returnării conform legii, a unui produs participant în campania respectivă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar lazarevsn.ro nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

LAZAREV SN S.R.L are o răspundere limitataprivind anumite probleme tehnice cu site-ul, de exemplu nefunctionare sau informații eronate, pierderea datelor dacă utilizatorul și-a share-uit parolă.

5. Drepturile și obligațiile vânzătorului

LAZAREV SN S.R.L își rezervă dreptul de a modifică oricând  conținutul site-ului și a paginii de „Termeni și condiții” fără -i anunți pe utilizatori, de a nu poștă anumite comentarii pe site care pot fi dăunătoare imaginii autorului, de a suspendă conturi și alte mențiuni potrivite activității.

6. Drepturile și obligațiile cumpărătorului

Cumpărătorul are obligația de a nu furniza informații false, de a nu înstraina contul (mai ales parolă), dreptul de modificare sau ștergere a contului utilizatorului din motive specifice.

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

LAZAREV SN S.R.L este înregistrată în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal.

Datele colectate cu privire la newslettere sunt confidențiale.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completatăși Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, lazarevsn.ro are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiarăreclamămarketing, publicitate, statistică, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe lazarevsn.ro, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționată  aceste date  fie incluse în baza de date a lazarevsn.ro și cu utilizarea și prelucrarea de către lazarevsn.ro, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai susinclusiv, dar nelimitandu-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor saleClienții au dreptul de a solicită ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicită oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către LAZAREV SN S.R.L la adresa [email protected] .

Refuzul furnizării acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către lazarevsn.ro și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

lazarevsn.ro nu solicită Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terțiacesta poartă întreagă responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe lazarevsn.ro pentru niciun fel de prejudiciu.

8. Înregistrarea că utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul lazarevsn.ro, Utilizatorul este obligat  folosească o adresa de e-mail valida. lazarevsn.ro poate refuză cererea de înregistrare în situațiile în care constată  a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

9. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferentePrețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului lazarevsn.ro sunt exprimate în Lei.

10. Comanda

Pentru a se putea realiza Comandă, Utilizatorul trebuie  seteze detaliile preferate de Comandă (unde  fie livrată, modalitatea de expediere și modalitatea de plataîn contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reținute și folosite pentru fiecare Comandă cu un click. Aceste setări pot fi modificate oricând.

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează  toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suportă consecințele acestor erori (Comandă întârziatătransmisă greșit etc).

lazarevsn.ro nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declara de acord  un reprezentant lazarevsn.ro  îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Părți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii, în cazurile în care această confirmare este necesară.

Pentru confortul și siguranță Clientului, există opțiunea  timp de 30 de minute după plasarea unei Comenzi de a renunta la Comandă. Astfel, dacă Utilizatorul care a plasat o Comandă din greșeală sau a revenit asupra deciziei, Comandă se poate anula în 30 de minute după plasarea ei.

lazarevsn.ro poate refuză o Comandă în urmă unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a există obligații între părți și fără  o parte  poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

– eșuarea / invalidarea tranzacției online;

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;

– date incomplete sau incorecte ale Clientului;

– activitatea Clientului poate produce daune site-ului lazarevsn.ro/partenerilor;

– livrări consecutiv eșuate;

– alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează  modul de plata este valid și  nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plata.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru  informația prezentată pe acest site  fie exactă și corectă, lazarevsn.ronu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, lazarevsn.ro își rezervă dreptul de a modifică cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din ComandăÎn aceste situații lazarevsn.ro va anunță Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între Client și Vânzător în momentul primirii de către Client de la lazarevsn.ro, a notificării de expediere a Comenzii.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către lazarevsn.ro, ne obligăm  informăm Clientul asupra acestui fapt și  returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la dată la care lazarevsn.ro a luat la cunoștință acest fapt sau de la dată la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

11. Facturare – plăti

Prețul, modalitatea de plata și termenul de plata sunt specificate în ComandăVânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind  furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face prin ramburs la curier sau online (Plata securizată cu cardul prin Netopia Payments (MobilPay)).

12. Garanția

Orice produs achiziționat de pe site-ul lazarevsn.ropoate fi înlocuit în condițiile în care se face dovadă  acestea au defecțiuni tehnice din producție. LAZAREV SN S.R.L nu își asumă responsabilitatea  înlocuiască  produsele deteriorate din vină clientului.

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândutesunt valabile.Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu.Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

13. Livrarea

Dată estimată de livrare poate varia în funcție de produs, și este afișată în pagină produsului, în pagină de Comandă precum și în e-mailul sau telefonul de confirmare a Comenzii.

Pentru toate categoriile de produse, termenul maxim de livrare este de 30 de zile de la dată confirmării Comenzii.

Pentru Clienții din străînătateprețul final al Comenzii va fi comunicat prin e-mail sau telefonic, iar livrarea se va face după acceptarea explicită a acestui preț.

AtențieDin cauza timpului foarte scurt de procesare a Comenzilor, este imposibilă operarea de modificări asupra Comenzilor deja plasate.

În cazul în care produsele sunt indisponibile (inclusiv în cazul în care prețul sau unele caracteristici ale produselor au suferit modificări ulterioare confirmării Comenzii), Clientul va fi informat despre indisponibilitate iar sumele pe care acesta le-a achitat vor fi rambursate în termen de 14 zile. Clientul poate confirmă modificările intervenite cu privire la prețul sau caracteristicile produselor, modificând astfel Comandă inițială, iar LAZAREV SN S.R.L va livra produsele conform Comenzii astfel modificate.

Pentru livrări către țările care nu fac parte din UE, precum: Serbia, Elveția, Insulele Canare, Norvegia și Turcia, la taxa de transport se mai adaugă suma de 175 RON care reprezintă taxa emiterii declarației de export. Taxele de vămuire din țara de destinație vor fi, de asemenea, facturate, pe lîngă taxele formalităților de export. La fiecare produs de pe factură se mai adaugă încă 10 RON în afară celor 175 RON. Dacă doriți livrarea într-o țară care se află în afară UE, vă rugăm să trimiteți un email cu produsele pe care doriți să le comandați la adresa [email protected] și vom stabili alte variante de transport care să fie mai avantajoase pentru dumneavoastră

14. Condiții de livrare

În cazul în care Clientul se află în imposibilitatea receptionarii Comenzii în mod personal, Comandă va fi lăsată la adresa precizată doar unei persoane cu vârstă mai mare de 18 ani și doar în cazul comunicării către Curier, a numărului Comenzii.

Nicio cerere de livrare a unei Comenzi nu va putea fi onorată dacă Clientul nu îndeplinește condițiile de mai sus.În cazul livrării la locul de muncă al Clientului, caz în care Curierul nu poate avea acces în locația respectivă, Clientul trebuie  se asigure  poate recepționa această Comandă.

Clientul va fi contactat telefonic de către Curier în prealabil pentru a obține confirmarea prezenței acestuia la adresa și ora selectate în momentul validării Comenzii pe site.

Clientul se obligă  fie prezent la adresa de livrare indicatăîn intervalul orar selectat, în caz contrar acesta va supora taxa de transport aferentă unei posibile noi livrări. Intervalul orar va putea fi modificat, ulterior selectării, doar cu acordul Curierului.

Livrarea se consideră a fi îndeplinită de către lazarevsn.ro, la momentul predării produselor Comandate către Client la adresa selectată de acesta la momentul plasării Comenzii.

15. Recepția produselor

Clientul se obliga sa semneze bonul de livrare (AWB) prezentat de catre Curier sau Posta Romana la livrarea produselor comandate, la care este anexat si bonul fiscal ce contine toate informatiile despre produsele livrate (denumire produs, cantitate, pret). Deasemenea, Clientul va verifica daca produsele sunt deteriorate sau daca exista lipsuri, iar eventualele probleme vor fi mentionate in mod olograf pe bonul de livrare, pentru a putea fi luate in considerare.

Prin semnarea bonului de livrare Clientul recunoaste primirea in bune conditii si in totalitate a produselor Comandate.

16. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferentePrețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului lazarevsn.ro sunt exprimate în Lei.

17. Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale oraganizate de lazarevsn.ro, acestaîn calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazinul online, etc.).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifică oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunță publicul despre aceste modificări.

18. Anulare, refuz, retur comanda

Modalități și termene de returnare a produselor

Clientul se obligă  notifice lazarevsn.ro intenția  de a returna produsele achiziționateprin e-mail la [email protected] sau prin telefon la numărul +40 723 225 998 în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, lazarevsn.ro poate refuză coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate lazarevsn.ro pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

– dată expedierii coletului;

– numărul Comenzii;

– suma de returnat;

– adresa de unde curierul urmează  preia coletul de retur;

– modalitatea de plata dorită (datele contului bancar sau voucher de cumpărături echivalent cu suma produselor returnate).

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, lazarevsn.ro efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridică coletul de returnat.

Costurile de transport ale coletului/elor returnate intră în responsabilitatea Clientului.

19. Condiții de returnare a produselor

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie  fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factură). Produsele returnate trebuie  fie în aceeași condiție  la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondență cu lazarevsn.ro).

În conformitate cu legea în vigoare, lazarevsn.ro își rezervă dreptul de a nu acceptă returnarea produselor care au fost deteriorate din pricina Clientului.

Nu se acceptă retururi dacă produsele îndeplinesc cel puțîn una din condițiile de mai jos:

– au fost efectuate intervenții neautorizate asupra produsului;

– au ambalajul deteriorat sau incomplet;

– au urme de uzură sau folosire excesivă;

– zgârieturi sau șocuri mecanice/electrice;

– nu au toate accesorile primite în pachet;

– s-a făcut orice tip de înscris pe cutia produsului;

20. Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 14 de zile calendaristice de la dată la care lazarevsn.ro este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

După validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub formă unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 30 zile de la dată confirmării primirii returului de către lazarevsn.ro. După această dată cuponul își pierde valabilitatea.

21. Forță majoră

Niciuna dintre părțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțialsau executarea cu întârziere a obligațiilor saledacă acestea au fost cauzate de forță majorăPărțile își vor aduce la cunostita de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Dacă în termen de 15 zile evenimentul de forță majoră nu înceteazăpărțile au dreptul de a denunță unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forță majoră va fi probată conform legii.

22. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice conflict apărut între lazarevsn.ro și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă această eșuează se apelează la instanțele românești competențe de la domiciliul Clientului.

23. Fraudă

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioada predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură  afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului lazarevsn.ro își rezervă dreptul de a suspendă conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților lazarevsn.ro, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performanțelor serverelor lazarevsn.ro, deturnarea conținutului livrărilor către terți etc) vor fi pedepsite conform legii penale.

Actualizat la dată de 14.06.2021: SC HUS KARIMME DIVINE SRL – lazarevsn.ro.