Serghey Nikolaievici Lazarev

Serghey Nikolaievici Lazarev este un filozof practic, un cercetător al legilor vieții spirituale și al influenței acestora asupra sănătății și asupra destinului oamenilor.

Biografie

Serghey Nikolaievici Lazarev s-a născut pe 4 septembrie 1952. A absolvit Universitatea Pedagogică de Stat numită după A. I. Gertsena. Ulterior, în cadrul Universității de Stat, S. N. Lazarev a obținut, recalificarea sa ca „psiholog practic”.
Activitatea profesională

Serghey Nikolaievici Lazarev se ocupă cu cercetarea structurilor de câmp informațional-energetice ale omului de la începutul anilor 1980. Din 1993 ține seminare, prezentări și lecții în toate orașele din țara natală precum și în Germania, Israel, Polonia, Cehia, Serbia și Ucraina.

În anii ’90, au fost publicate 12 cărți din seria „Diagnosticarea karmei”, 7 cărți din seria „Omul viitorului” și 6 cărți din seria „Experiența supraviețuirii”. O parte din cărți au fost traduse în limbile germană, poloneză, franceză, engleză, cehă, spaniolă, româna și bulgară, acestea vânzându-se în peste 15 milioane de exemplare.

Cercetări

S. N. Lazarev este interesat de interconexiunea dintre starea interioară a sufletului omului și sănătatea și soarta sa, dintre starea spirituală și morală a umanității și perspectivele sale de existență în lumea contemporană. El a descoperit o serie de legi succesive, care i-au permis să creeze un întreg sistem filozofic și de viziune asupra lumii.

Acest sistem este unic, în special, prin faptul că oferă posibilitatea omului de se orienta atât în general, în lumea înconjurătoare, cât și în situații concrete de viață, întrucât răspunde la întrebări precum – cine suntem noi, de unde am venit și unde mergem.

Studii timpurii

S. N. Lazarev și-a început cercetările structurilor de câmp informațional-energetice ale omului în anii 1980-1981, iar la sfârșitul anilor `80 a început să se ocupe de vindecarea oamenilor în mod profesional. După ce a învățat să facă diagnosticări de la distanță în laboratorul lui Vadim Polyakov, S.N. Lazarev și-a descoperit capacitatea de a obține informații despre sănătatea unui om prin citirea câmpului său energetic, nu numai în legătură cu prezentul lui, ci și cu trecutul și viitorul lui. Astfel, S. N. Lazarev a ajuns la concluzia că boala se dezvoltă în decursul multor ani și este un rezultat al interacțiunii unui om cu anumite evenimente din viața sa. Privind boala ca fiind o consecință, el a început să caute cauzele apariției acesteia.

La începutul practicii sale de vindecător, S. N. Lazarev a lucrat cu câmpurile energetice care radiau din corpul unui om. Mai bine zis, câmpul era secundar față de corp: corpul era cauza, iar câmpul – consecința . Cu toate acestea, în cursul cercetărilor sale, S. N. Lazarev a elaborat o ipoteză despre existența altor tipuri de câmpuri – primordiale față de corpul și față de organele acestuia. Ajungând la convingerea că toată informația despre caracterul, destinul, trecutul și viitorul unui om și chiar despre încarnările sale trecute, este păstrată în câmpul său individual. S. N. Lazarev a început să caute accesul la acest depozit misterios de informații.

Cercetarea câmpului primordial informațional-energetic al omului.

În primăvara anului 1990, după câțiva ani de muncă grea – de diagnosticare și de tratare, de studiu, analiză și realizare a diverse experimente, S. N. Lazarev a văzut pentru prima dată câmpurile primordiale informațional-energetice ale omului. A devenit clar faptul că, în timp ce straturile dense superficiale ale câmpului individual al unei persoane (aura sa) depind de corp și se supun acestuia, aceste straturi profunde, subtile ale câmpului, din contră, conduc corpul. Mai mult decât atât, s-a dovedit că aceste structuri determină nu doar sănătatea, ci și caracterul și destinul unui om.

Ce reprezintă în sine aceste câmpuri informațional-energetice?

Ceea ce numim conștiință, sentiment și emoție au un caracter de câmp. Aici există o dialectică: există straturi ale conștiinței și ale sentimentelor care depind de corp și invers, există acele niveluri ale conștiinței , ale sentimentelor și ale emoțiilor (subconștiente) care guvernează corpul, sănătatea și destinul unui om, ceea ce înseamnă că, și viitorul acestuia.

N. Lazarev le numește emoții profunde. Emoțiile interioare foarte profunde care sunt deformate, sentimentele agresive – ura, supărarea sau tristețea pot duce la boli și la neplăceri ale destinului, pot distruge viitorul unui om. În acest fel se dovedește că la baza bolilor și a nenorocirilor unui om se află aceste emoții și sentimente foarte profunde, cu alte cuvinte, sufletul este primordial față de mintea conștientă și trup.

Ulterior, a urmat o altă descoperire: studiind copiii bolnavi, S. N. Lazarev a văzut că deformările din câmpul copilului copiază deformările din câmpul mamei. El a ajuns la concluzia că emoțiile foarte profunde pot fi moștenite, că sentimentele unei mame influențează caracterul și destinul viitorului om. În special, sentimentele agresive ale unei mame înainte de concepție sau în timpul sarcinii duc deja la diverse boli ale copilului.

Când mama își schimba atitudinea față de evenimentele trecute, caracterul copilului ei se schimba, bolile treceau și destinul se schimba. Studiind sute și mii de cazuri, S.N. Lazarev a observat că oamenii nu își conștientizau multe dintre emoțiile lor, în timp ce el le putea vedea clar. El a ajuns treptat la următoarea concluzie: există sentimente pe care un om nu le percepe prin conștient, dar ele sunt prezente totuși în subconștientul său. Adică, principalele emoții care guvernează sănătatea, caracterul și destinul unui om se găsesc în subconștientul său.

Iar în subconștient, după cum s-a dovedit, nu există un ”termen de garanție”: conștientul uită, iar subconștientul își amintește perfect toate sentimentele noastre, și anume, nu doar sentimentele de la naștere, ci și cele din timpul sarcinii și chiar din viețile trecute.

Cercetare pe tema religiei și a sufletului uman

Dacă conștiința noastră este legată de prezent, atunci subconștientul nostru este format din trecut și este legat de viitor. Sentimentele noastre sunt multistratificate, cele mai subtile dintre ele reacționează la evenimentele din viitor și îl influențează. Mai exact, felul în care fiecare om reacționează, determină ce se va întâmpla cu el în viitor.

Atunci, spune S. N. Lazarev, eu am înțeles fraza din Vechiul Testament: „Căci cel ce face rău n-are nici un viitor, şi lumina celor răi se stinge”.

În cercetările mele, știința a început să se unească cu religia. Am văzut cum credința corectă, comportamentul etic, iubirea din suflet, pot să vindece treptat cele mai grave boli. Puritatea sufletului determină sănătatea și destinul unui om. Vorbind într-un limbaj simplu: ”Așa cum este sufletul nostru, așa va fi și viitorul nostru.”

Dar și la nivelul sufletului uman s-a descoperit o contradicție. De exemplu, S. N. Lazarev a văzut că iubirea pentru alt om, atașamentul puternic față de acesta, pot distruge sănătatea și chiar destinul celui căruia îi sunt adresate acestea, că iubirea, transformându-se în pasiune și în atașament începe să ucidă. În acest fel a apărut o problemă serioasă, care părea imposibil de rezolvat. Înțelegerea, a venit din nou, după cercetarea a sute și mii de pacienți. S-a dovedit că soluția constă în alinierea corectă a priorităților – dacă punem iubirea pentru Dumnezeu pe primul loc, atunci iubirea față de alt om nu se va transforma în pasiune sau atașament și nu va ucide.

Astfel, s-a dovedit că cele mai bune medicamente pentru sufletul, mintea și corpul unui om sunt alinierea exactă a priorităților și o viziune corectă asupra lumii bazată pe înțelegerea legilor universale. S.N. Lazarev a observat nu o singură dată cum, în procesul explicării acestor legi, în timpul comunicării sale cu pacienții, prin înțelegerea acestora, pacienților li se nivelau structurilor energetice și, împreună cu acestea, sănătatea și destinul în plan subtil. După un anumit timp, puritatea interioară a devenit puritate exterioară: bolile incurabile treceau, caracterul se schimba, familiile se refăceau, iar copiii se vindecau. Înseamnă că înțelegerea vindecă, înțelegerea schimbă omul. Iar înțelegerea principală se reduce la faptul că sensul vieții este acela de a crește cantitatea de iubire din suflet. Esența oricărei religii este creșterea unitații cu Dumnezeu, iar Dumnezeu este iubire.

Aceasta a fost ceea ce l-a determinat pe S. N. Lazarev să scrie cărți, să înregistreze multe cursuri și să susțină nenumărate seminare. Până în prezent, S. N. Lazarev a scris și a publicat mai mult de 40 de cărți, care se traduc în limbi străine (engleză, germană, sîrbă, poloneză, cehă, spaniolă, japoneză și bulgară), a ținut pentru mulți ani, în mod regulat, seminare, în multe alte orașe din țara natală, precum și în străinătate (Germania, Israel, Ucraina, Cehia, Polonia). In prezent, SN Lazarev nu mai participă la  întâlniri deschise dar, în permanență, înregistrează cursuri și susține online practici de grup ce reunesc mii de oameni din mai multe țări printre care și România.

În ultimul timp, S. N. Lazarev a ajuns la concluzia că nici politica și economia, nici boala, nici ecologia și nici dezastrele naturale nu reprezintă cauza distrugerii civilizației noastre.

Un mod incorect de gândire, un sistem deformat de valori, pierderea iubirii și a moralității – iată care sunt adevăratele cauze ale pieirii care se apropie de civilizația noastră.

Lumea materialistă, uitând de primordialitatea sufletului, aspiră să salveze doar corpul în detrimentul tuturor celorlalte. Prin activitatea sa, S. N. Lazarev se străduie să faciliteze schimbarea rapidă a gândirii oamenilor care este necesară pentru supraviețuirea noastră, a tuturor.